Penis/penil protez (mutluluk çubuğu), penis süngerimsi cisimlerin (korpus kavernozum) içine ameliyatla yerleştirilen bir materyaldir. Hastanın ilişkiye girmek istediğinde sertleşmeyi sağlamasına yardım eder.

Penis/penil protezler hastalara genel veya bölgesel anestezi altında, alt karın bölgesinden veya testis torbasının olduğu yerden kesi yapılarak uygulanır. Ameliyat sırasında ölçüm yapılarak uygun boyda 2 adet protez silindiri süngerimsi cisimlere yerleştirilir.

Penil protezler, bükülebilir ve şişirilebilir (2 ve 3 parçalı inflatable) olmak üzere 2’ye ayrılır.

  • Bükülebilir penil protezler, sürekli sert olan bir çift parçadan oluşur. Penisin yumuşak hali bu protezi kullanan hastalarda görülmez. Penis sürekli olarak sert durumdadır. Doğal sertleşme ve yumuşamayı taklit etmemektedir.
  • Şişirilebilir penil protezler, içi sıvı dolu olan cihazlardır.
    • İki parçalı olanlar bir çift penil gövde silindirleri ve skrotal pompadan oluşur. Bu protez tipi de sertleşme için gerekli olan sertliği tam olarak sağlayamamakta, indiği zaman da tam olarak yumuşak penisi taklit etmemektedir.
    • Üç parçalı şişirilebilir penil protezler en iyi ereksiyonu ve gevşekliği yani doğala en yakın sonucu sağlayan cihazlardır. Günümüzde en sık kullanılan protez tipidir. Bir çift penil gövde silindirleri, skrotal pompa ve abdominal sıvı rezervuarından (hazne) oluşur. Cihaz pompanın birkaç kez sıkılmasıyla sıvının rezervuardan silindirlere aktarılması sayesinde şişirilir. Daha sonra sıvının rezervuara geri aktarılması amacıyla da pompa kullanılır.

En önemli komplikasyonlardan olan protez enfeksiyonu yeni teknik ve antibiyotik kaplı protezlerin ortaya çıkması ile %1-2 oranına indirilmiştir.

Mekanik olarak düşük oranda da olsa arızalanma riski vardır. Cihaz ömür boyu garantilidir ve arızalanırsa değiştirilmesi mümkündür.

Penis/penil protezler hastalara genel veya bölgesel anestezi altında, alt karın bölgesinden veya testis torbasının olduğu yerden kesi yapılarak uygulanır. Ameliyat sırasında ölçüm yapılarak uygun boyda 2 adet protez silindiri süngerimsi cisimlere yerleştirilir.

Günümüzde erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz inhibitörleri (PDE5 inh.) ilk basamak tedavi olarak kullanılmaktadır. Ancak erektil disfonksiyon hastalarının %35’inde bu tedavi başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bu hastalar için diğer tedavi seçenekleri,

  • İntrakavernozal enjeksiyonlar,
  • Vakum cihazları
  • Penil protezlerdir.

Penil protez dışındaki tedavi seçenekleri her hasta için etkili veya uygun olmayabilir. Penil protez implantasyonu (PPİ) sertleşme sorununda en önemli tedavi seçeneklerindendir.

Sertleşme sorunu yaşayan hastaların %52’si 40-70 yaş aralığındadır. En sık bu yaş aralığında penil protez ameliyatı yapılsa da erişkin her yaş grubunda penil protez takılabilir.

Ameliyat sonrası 2 gece hastanede kalacaksınız.

7-10 gün sonra işe dönebilirsiniz.

30 gün sonra fiziksel aktivitelere başlayabilirsiniz.

45-60 gün sonra cinsel hayatınıza dönebilirsiniz.

Protez tamamen vücudunuzun içine yerleştirilir.

Şişirilebilir penis protezi gözle görülür şekilde fark edilmez. Penis sarkık haldeyken normal görünür.

Yarı sert protez sürekli sert olduğu için giysilerin arasından "görünebilir".

Cihaz ortalama 15 yıl dayanır. Ancak bozulmadan ömür boyu da kullanılabilir. Ömür boyu garantisi vardır.

Radikal prostatektomi (tüm prostatın ve çevresindeki dokuların alındığı ameliyat) prostat kanseri tedavisinde etkili bir tedavi seçeneğidir.

Bu hastalarda tanıda, erken tedavide ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelere rağmen erektil disfonksiyon hala önemli bir sorun olarak devam etmektedir.

Radikal prostatektomi yapılan hastalarda diğer tedavilere yanıt alınamadığında veya kesin çözüm isteyenlerde penil protez uygun bir seçenektir. Memnuniyet oranı %86’nın üzerindedir.

Erişkin yaşta penis eğriliğinde (Peyronie hastalığı), eğrilik ile birlikte eşlik eden sertleşme bozukluğu olan hastalarda penil protez (mutluluk çubuğu) yerleştirilmesi tercih edilmekte ve tecrübeli ellerde %90-95 oranında başarı sağlanmaktadır.

İyi huylu prostat büyümesi olan hastalara penil protez ameliyatı öncesinde, prostat muayenesi, kan (Total PSA) tahlili, idrar tahlili, işeme testi (uroflowmetri), mesanede kalan idrar miktarı bakılır. Sonuçları normal gelen hastalara penil protez ameliyatı yapılabilir.

Penil protez, sertleşme sorununda diğer tedavi seçeneklerinin fayda etmediği veya diğer tedavi seçeneklerinin uygun olmadığı hastalarda önerilen ve sertleşme sorunundaki en önemli tedavi seçeneklerindendir.