Priapizm ve Penil Protez / İskemik Priapizm

İskemik priapizm, cinsel uyarı olmaksızın dört saatten fazla süren tam sert ve ağrılı ereksiyon halidir ve acil tedavi gerektirir. Priapizm akut dönemde (36-48 saatten önce) tedavi edilmediği takdirde süngerimsi cisimlerde (korpus kavernozum) doku ölümü (nekroz) ile sonuçlanacağı için hastada erektil disfonksiyon gelişecektir ve bu hastalar için genellikle tedavide penil protez uygulanması gerekmektedir. Bu grup hastada penil protezin erken dönemde ve geç dönemde uygulanmaktadır. Erken dönemde yapılan uygulamalar (hastalıktan sonraki ilk 3 hafta içinde) cerrahinin kolay olması, penis boyunun kısalmasını önlemesi gibi nedenlerle avantajlıdır. Hasta memnuniyet oranları da % 96 civarındadır.