Prostat Kanseri ve Penil Protez

Radikal prostatektomi (tüm prostatın ve çevresindeki dokuların alındığı ameliyat) prostat kanseri tedavisinde etkili bir tedavi seçeneğidir.

Bu hastalarda tanıda, erken tedavide ve cerrahi tekniklerdeki gelişmelere rağmen erektil disfonksiyon hala önemli bir sorun olarak devam etmektedir.

Ameliyat sonrası erektil fonksiyonların düzelmesi için ilaç, iğne veya penil protez uygulamalarını içeren penil rehabilitasyon tedavileri uygulanmaktadır.
Bir çalışmada penil protez uygulanan hastaların çoğunluğunu radikal prostatektomi geçirenler olduğu gösterilmiştir.

Radikal prostatektomi yapılan hastalarda diğer tedavilere yanıt alınamadığında veya kesin çözüm isteyenlerde penil protez uygun bir seçenektir. Memnuniyet oranı %86’nın üzerindedir.